dostihy 2015

Jarní pohár 2015

Děkujeme za nádherné květiny firmě ADAVO Velký Osek k prvním místům.

vsledky jarnpohr 2015

 

Inter Bohemia SOFA Dog Wear

Děkujeme SOFA Dog Wear za nádherné ceny pro všechny účastníky, včetně pohárů a zajištění

časomíry pro tento dostih.Vsledky Finle 4.4.205 Inter bohemia SOFA Dog Wearsoloracing InterBohemia SOFA Dog Wear